Wojna na Ukrainie i jej wpływ na proces zarządzania ciągłością działania w polskich przedsiębiorstwach

Wojna na Ukrainie i jej wpływ na proces zarządzania ciągłością działania w polskich przedsiębiorstwach

Bezpłatny wykład online
Wymagane zapisy
Termin

5 czerwca 2024, 18:00

Prowadzący

dr Artur Jagnieża


Posiadanie systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD) spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 22301 w przedsiębiorstwach jest obecnie niezbędnym wymogiem pozwalającym budować odporną na zakłócenia i zagrożenia organizacje biznesową. Wcześniej pandemia a teraz wojna na Ukrainie pokazują, iż zapewnienie ciągłości działania jest uwarunkowane od dobrze opracowanej analizy BIA oraz Analizy Ryzyka którą należy systematycznie aktualizować. Z tego względu ważne w procesie aktualizacji jest uwzględnianie doświadczeń trwającej wojny na Ukrainie. 

Dziękujemy za zainteresowanie!

Sprawdź naszą stronę niebawem, aby zobaczyć nowe możliwości rozwoju, które przygotowujemy dla Ciebie!