Wiedza o społecznych zachowaniach człowieka w świetle badań psychologów społecznych. Cz. 2. Posłuszeństwo wobec autorytetu w eksperymencie Milgrama

Wiedza o społecznych zachowaniach człowieka w świetle badań psychologów społecznych. Cz. 2. Posłuszeństwo wobec autorytetu w eksperymencie Milgrama

Bezpłatny wykład online
Wymagane zapisy
Termin

15 maja 2024, 18:00

Prowadzący

dr hab. Ilona Urych


Podczas wykładu omówiony zostanie jeden z najsłynniejszych eksperymentów psychologii społecznej autorstwa Stanley’a Milgrama, który przeprowadzono w latach 1961-62. Eksperyment badał posłuszeństwo wobec autorytetu, a do jego realizacji przyczyniła się refleksja nad ludobójstwem w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. 

Jak to możliwe, że zwyczajni ludzie są w stanie zabić drugiego człowieka? Dlaczego tak ślepo wierzymy w konieczność posłuszeństwa wobec zbrodniczych rozkazów? Czy pewne narodowości są szczególnie skłonne do podporządkowania się przełożonym? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną udzielone podczas majowej prelekcji. 

Dziękujemy za zainteresowanie!

Sprawdź naszą stronę i wybierz inne możliwości rozwoju, które przygotowaliśmy dla Ciebie!