Spotkania z Twórcami: Maciej Gliwa

Spotkania z Twórcami: Maciej Gliwa

Spotkanie było poświęcone sztuce animacji.

Rozmowa dotyczyła takich zagadnień jak: edukacja i droga do pierwszej pracy animatora postaci, realia pracy w zawodzie, a także sam proces animacji postaci. Rozmowę prowadzili Artur Paprocki (WIT) oraz Paweł Świerczyński (Cinematic Director/ Lead Cinematic Artist w: CD Projekt RED).

Współorganizatorem wydarzenia była Filmoteka Narodowa

Pretekstem do spotkania była marcowa premiera filmu "Pan Peabody i Sherman" przy którym jako animator pracował nasz gość. Po spotkaniu odbył się seans tego właśnie tytułu.

Maciej Gliwa

Facebook Platforma X Artstation

Animator postaci na co dzień pracujący w wytwórni filmowej DreamWorks.